رویدادهای خانه صنایع دستی اصفهانکارگاه بازاریابی و فروش دوشنبه | 29 مرداد 1397بازارچه دست آرت جمعه های هر هفتههمایش فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در صنایع‌دستی، با رویکرد راهکارهای نوین و اثربخش بازاریابی، فروش، برندینگ و صادرات در صنایع‌دستی. جمعه | بیست و نهم تیرماه | از ساعت 10 الی 12 اصفهان، مجموعه فرهنگی هنـری استاد فرشچیـان\
آدرس:
اصفهان. پل آذر. ابتدای خیابان توحید. مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان. خانه صنایع دستی اصفهان
تلفن تماس: 91007368 - 031
تلفن همراه: 0180841 - 0913
انتخاب زبان:
English | Arabic | Deutsch | French | Italian Spanish | Russian | Turkish | Chinese

کلیه حقوق این سایت متعلق به خانه صنایع دستی اصفهان می باشد.

Copyright © 2017 - 2018 Isfahan Handicraft Home Official website